Spiegelen

Spiegelen is een methodiek om bewustzijn te creëren over wat er in je binnenwereld afspeelt. Hierbij geldt dat jouw buitenwereld een weerspiegeling van je binnenwereld is. Zo is elke relatie een spiegel van de relatie met jezelf. De mensen met wie je je omringt zijn namelijk uitstekende spiegels om je te laten zien wie je in essentie bent en waarin je nog vanuit angst en tekort leeft in plaats van liefde en overvloed. 

Spiegelen wordt ook wel "Spiegelogie" genoemd. Door je schaduwkanten aan te kijken en in het licht te zetten, ga je niet aan de slag met symptoombestrijding. Je pakt met het spiegelen juist de kern van je uitdaging of levensvraag aan. 

De vraag is alleen: ben je ervan bewust wat jouw buitenwereld je spiegelt over je belemmerende overtuigingen, familiepatronen en overlevingsstrategieën

Wat spiegelen je vader, moeder, partner, kinderen, broers, zussen, familieleden, vrienden, teamleden, klanten of wildvreemden jou? Wat laat de buitenwereld zien in jouw binnenwereld waarin je nog niet 100% vanuit overvloed leeft met een overvloed mindset?

De techniek van het spiegelen geeft je de mogelijkheid de overvloed in je leven te gaan zien, geloven, aantrekken, creëren, toelaten, ervaren en delen met anderen. Pas als je bewust bent van de spiegel, kan je vanuit oordeelvrij bewustzijn een andere keuze maken. Daar zit de route naar onbeperkte overvloed, innerlijke vrijheid en grenzeloze vreugde!