Wat is spiegelen in de psychologie en hoe werkt spiegelen? (betekenis + stappenplan)
Spiegelen
Thijs Unij
Spiegelen
0

Wat is spiegelen in de psychologie en hoe werkt spiegelen? (betekenis + stappenplan)

0

Spiegelen staat ook wel bekend als spiegelogie en is een hulpmiddel voor het creëren en ontwikkelen van zelfbewustzijn aan de hand van diepgaande zelfreflectie. Door de technieken van het spiegelen leer je naar jezelf kijken, niet alleen naar de oppervlakte, maar vooral naar wat er onder de oppervlakte schuilt. Daarom kan je spiegelen ook zien als een vorm van schaduwwerk, want het spiegelen is een innerlijk kompas om licht te schijnen op je schaduwkanten. Zo kan je je diepste angsten en emotionele triggers in je binnenwereld omdenken in plaats van dat je je overweldigd blijft voelen door iets of iemand in je buitenwereld. Maar goed, wat is spiegelen en hoe werkt spiegelen überhaupt in de praktijk? Aan de hand van 7 stappen gaan we dieper in op de psychologie van spiegelen, zodat je de universele wetten van het spiegelen leert begrijpen. Met als intentie dat je leert leven vanuit overvloed, innerlijke vrijheid en grenzeloze vreugde!

Wat is de betekenis van spiegelen? 

De betekenis van spiegelen is dat alles in je buitenwereld een spiegel is van je binnenwereld. Wat je waarneemt en ervaart is een weerspiegeling van je overtuigingen, patronen en overlevingsmechanismen. Met andere woorden: wat je in de ander ziet, zegt alles over jezelf.

Zodra je eenmaal leert spiegelen, erken je dat jouw perceptie en interpretatie van de werkelijkheid niet per se de absolute waarheid weerspiegelen. Dat betekent dus dat je niet meer de verantwoordelijkheid buiten jezelf kan leggen, als het gaat om je bedrijfsgroei, gezondheid of liefdesleven.

Elke relatie is een spiegel van de relatie met jezelf (de betekenis van spiegelen)

Alles is een spiegel van je innerlijke wereld, want jouw innerlijke houding en perceptie vormt de lens waardoor je de wereld om je heen ziet en beleeft. Zoals Michael Pilarczyk altijd zo mooi zegt: “Het leven stopt nooit met lesgeven.” 

Dus spiegelen nodigt je continu uit tot zelfreflectie om je zelfbewustzijn te ontwikkelen, want in elke uitdaging of succes zitten verborgen levenslessen. De vraag is alleen: “In hoeverre sta je open voor een nieuw perspectief op je bedrijfsgroei, gezondheid of liefdesleven?”

De psychologie van spiegelen 

Spiegelen helpt je met innerlijke eenwording om innerlijke vrede en innerlijke vrijheid te voelen en ervaren. Dit begint met het herkennen, erkennen en accepteren van alle facetten in jezelf, zowel je schaduw als licht. Dus spiegelen vergroot je zelfbewustzijn en daarmee kan je je zelfhelend vermogen activeren.

Bij het spiegelen geldt:

 • Door te ont-dekken, ontdek je jezelf
 • Door te ont-moeten, ontmoet je jezelf
 • Door te ont-wikkelen, ontwikkel je jezelf

Zelfheling ontstaat door het veranderen van je perceptie, want je bent niet wie je denkt dat je bent. Wie je denkt dat je bent, is een gedachte. Slechts één perceptie of waarneming.

Jouw realiteit is de spiegel van je perceptie (psychologie van spiegelen)

Met spiegelen keer je daarom terug naar binnen op weg naar zelfrealisatie. Het is een innerlijke reis voorbij aan identificaties van je ego, want met spiegelen laat je los wie je dacht te moeten zijn. Dan kan je de eenheid in jezelf voelen en ervaren, want je doorbreekt de illusie van afgescheidenheid. In essentie is de eenheid in jezelf aanwezig, je hoeft niets meer te fixen.

Met andere woorden: het proces van spiegelen moedigt je aan tot het terugkeren naar je innerlijke bron van heelheid, want spiegelen leidt tot het overstijgen van dualiteit en het omarmen van eenheid. Door het spiegelen ga je de ander zien als een deel van jezelf. Je hebt dus niets of niemand nodig van buitenaf om je compleet te voelen, want anders ontstaan er afhankelijkheidsrelaties waarin je zoekende bent naar erkenning en waardering van buitenaf. Simpelweg doordat je verslaafd aan liefde bent.

Wat je gaat herinneren bij het spiegelen, is dat je al volmaakt bent in de kern. Je bent goed genoeg zoals je bent. De liefde voor jezelf is er altijd, maar je bent alleen niet altijd verbonden met je zelfliefde. 

Spiegelen als dagelijkse gewoonte

Het spiegelen is voor mij een ‘tweede taal’ geworden, want spiegelogie is een krachtig hulpmiddel om bewust door het leven te navigeren.

Elke ontmoeting wijst je de weg, zodat je vanuit een natuurlijke flow leert meebewegen met het leven. Dan volg je de stroom in plaats van dat je tegen de stroom in zwemt.

Daardoor gaat er geen week voorbij zonder dat ik denk: "Wat spiegelt X, Y of Z mij? Wat wil het mij vertellen?"

Zo zijn er drie soorten spiegels:

 • Positieve spiegels
 • Neutrale spiegels
 • Negatieve spiegels

Om die reden vraag ik mezelf steeds vaker bewust af: "Wie of wat is deze week mijn grootste inspiratiebron?"

Het licht dat ik in anderen zie, is een reflectie van mijn innerlijk licht wat ik mag gaan inzetten voor mijn bedrijfsgroei, gezondheid of liefdesleven.

En dit geldt natuurlijk ook voor jou…

"Hoe beter het met jou als ondernemer gaat, des te beter het met je onderneming gaat."

Daarnaast sta ik dus ook stil bij mijn schaduw: "Wie of wat is deze week mijn grootste irritatiefactor?" 

Irritaties aan de ander zijn mijn schaduwkanten, dus de blinde vlekken die ik nog niet zie of wil zien.

Juist door licht te schijnen op mijn negatieve en positieve spiegels, word ik bewust van mijn diepste blokkades en verlangens.

Ik zie het als gratis cadeaus die ik mag uitpakken, en jij?

Als je op zoek bent naar de persoon die je leven kan veranderen, kijk dan in de spiegel (spiegelogie)

Positieve, neutrale en negatieve spiegels 

Als je spiegelen onder de knie wil krijgen, is het belangrijk om het onderscheid tussen positieve, neutrale en negatieve spiegels te begrijpen.

Positieve spiegels zijn reflecties in je buitenwereld die overeenkomen met positieve eigenschappen in jezelf. Wat je ziet in de ander, zie je ook in jezelf. Dus als je een inspirerend rolmodel volgt waar je bewondering voor hebt, vraag je dan af: “Wat is het in mij dat geïnspireerd raakt? En waarom word ik zo enthousiast van hem of haar?”

Alles wat je bewondert en inspireert is een weerspiegeling van je persoonlijke kwaliteiten die ook in jou al aanwezig zijn. Elke positieve spiegel is daarom je wegwijzer om je innerlijke kracht meer in te zetten. Want de vervolgvraag luidt: “Hoe wil, kan en mag ik mijn kwaliteit meer gaan toepassen in mijn bedrijfsgroei, gezondheid of liefdesleven?”

Neutrale spiegels zijn reflecties die niet direct als positief of negatief worden ervaren. Zoals alledaagse gebeurtenissen, situaties, mensen, verhalen, uitspraken die geen sterke emotionele reactie oproepen. Dit wordt als ‘gewoon’ of ‘normaal’ beschouwd, dus dan is er sprake van een neutrale waarneming van je buitenwereld.

Negatieve spiegels zijn daarentegen juist een reflectie van iets wat je raakt. Emotionele triggers zeggen alleen niets over de ander, maar altijd iets over jezelf. Negatieve spiegels leiden tot emotionele reacties, zoals frustratie, woede, verdriet, angst of teleurstelling, omdat je getriggerd wordt op één van je schaduwkanten.

Daarom ga je oordelen, verwijten maken en wijzen met een beschuldigende vinger, want het is makkelijk om de schuld buiten jezelf te leggen. Zonder dat je écht de tijd neemt waarom iets of iemand zo’n sterke emotionele reactie bij je oproept.

Dit komt alleen wel voort uit je eigen projecties, waarbij je je innerlijke conflicten projecteert op de ander. Bijvoorbeeld doordat je je niet begrepen, in de steek gelaten of niet gezien en gehoord voelt. Dit nodigt je uit tot zelfreflectie en dan is de vraag vooral: "Waarom raakt dit me zo diep? Wat zegt dit over mijn eigen behoeften, angsten of verwachtingen?"

“Als je iets uit je buitenwereld niet kan dragen, schuilt er achter jouw zelfexpressie een schreeuw om liefde en aandacht.”

Negatief gedrag spiegelen, wat zegt iets of iemand in de buitenwereld over jou?

Wat jij als ‘vervelend negatief gedrag’ beschouwt en afwijst, is een weerspiegeling van je zelfafwijzing. Vanwege een gebrek aan zelfliefde, zelfrespect en zelfvertrouwen blijf je jezelf kwalijk nemen dat je iets nog niet bent, doet, kan of hebt. Met een reeks aan diepgewortelde negatieve gedachten, zoals:

 • "Ik ben niet goed genoeg." 
 • "Ik ben het niet waard." 
 • "Ik ben er nog niet klaar voor."

Het leven lijkt daardoor een eindeloze strijd tegen tekort, terwijl in feite tekort een illusie van je ego is waar je nog in gelooft. Denken vanuit angst en tekort zorgt ervoor dat je vastzit in de schijnbare beperkingen van je gedachten.

“Als je je focust op wat je niet hebt, leef je vanuit tekort. Als je je focust op wat je wel hebt, leef je vanuit overvloed.” 

Hoe werkt spiegelen? Zo kan je spiegelen in 7 stappen!

Bij het spiegelen creëer je herkenning en erkenning van jezelf in de ander. Daarom spreekt de term ‘samenhulp’ ons ook meer aan dan ‘zelfhulp’, want je hebt nu eenmaal de buitenwereld nodig om bewustwording te creëren over je binnenwereld.

De mensen met wie je je omringt zijn uitstekende spiegels om je te laten zien wie je in essentie bent. Plus hoeveel, of hoe weinig, je van jezelf houdt. De vraag is alleen: ben je ervan bewust?

Wat spiegelen je vader, moeder, partner, kinderen, broers, zussen, familieleden, vrienden, teamleden of klanten jou? Oftewel, wat laat de buitenwereld zien in jouw binnenwereld?

Je buitenwereld is een weerspiegeling van je binnenwereld. Verander je gedachten en zie de wereld om je heen veranderen (spiegelen)

Om het spiegelen simpel voor je te maken, deel ik hieronder een eenvoudig stappenplan om het spiegelen toe te passen:

 • Oordeelvrij waarnemen: neem bewust de tijd om je gedachten en emoties te observeren, want welke gedachten komen er bij je op en wat voel je?

 • Diepgaande zelfreflectie: vraag jezelf af in hoeverre en welke overtuigingen, patronen en overlevingsmechanismen van invloed zijn op je perceptie en interpretaties van de buitenwereld.

 • Positieve spiegels herkennen en erkennen: door wie of wat voel je positieve emoties, waarvoor voel je bewondering of waardoor raak je geïnspireerd? En wat in mij wordt er weerspiegeld door deze positieve ervaring?

 • Negatieve spiegels herkennen en erkennen: door wie of wat voel je negatieve emoties, waar heb je een afkeer tegen of waardoor raak je geïrriteerd? En wat in mij wordt er weerspiegeld door deze negatieve ervaring?

 • Volledige zelfacceptatie: zie elke spiegel als een kans om iets over jezelf te leren. Je mag er dankbaar voor zijn, want het is de bedoeling dat de spiegel op je pad komt. Spiegels nodigen je uit om al je schaduwkanten liefdevol te omarmen, zodat je kan thuiskomen in jezelf. Al je imperfecties en tekortkomingen zijn welkom.

 • Je percepties en interpretaties veranderen: met perspectivistische lenigheid kan je vanuit een vernieuwd perspectief de wereld om je heen bewust waarnemen. Daar waar eerst iets of iemand je het bloed onder de nagels vandaan kon halen, ben je nu innerlijk vrij. Het maakt je niet langer meer zo intens geïrriteerd, boos, angstig, verdrietig of teleurgesteld. Dat is nogal een opluchting en bevrijding, want je weet nu wat de buitenwereld spiegelt over je binnenwereld.

 • Bewuste keuzes maken: spiegelen is een doorlopend proces in je leven, dus blijf bewust reflecteren om onbewuste schaduwkanten, onverwerkte emoties, ongeheelde trauma’s van jezelf aan te kijken in de spiegel. Zo kan je vanuit zelfbewustzijn, zelfcompassie en zelfreflectie 100% verantwoordelijkheid nemen voor je persoonlijke groei als mens. Simpelweg door het blijven maken van authentieke keuzes vanuit onvoorwaardelijke liefde en overvloed in plaats vanuit angst en tekort.

Jezelf spiegelen voor duurzame gedragsverandering

Eén van de bekendste quotes van Jim Rohn is: “Vertel me over je relaties en ik vertel je wie je bent.” Hierbij gaat hij uit van de krachtige overtuiging dat de kwaliteit van je relaties een directe afspiegeling is van je persoonlijke karakter, kernwaarden en levenshouding.

Deze quote benadrukt nogal het belang van zelfreflectie, want de mensen waarmee je je omringt, weerspiegelen niet alleen wie je op dit moment bent. Ze weerspiegelen ook wie je gaat worden, waardoor ze behoorlijke invloed hebben op je persoonlijkheid.

Dit herinnert je eraan dat je niet een passieve toeschouwer, maar juist een actieve deelnemer in je leven bent om sturing te geven aan je eigen pad. Des te waardevoller om eens stil te staan bij zelfreflectie vragen om bewuste keuzes te maken:

 • Welke kernwaarden liggen ten grondslag aan je relaties?
 • Wat vertellen mijn relaties over mijn prioriteiten en levensdoelen?
 • In hoeverre ga je met anderen om zoals je met jezelf wil omgaan?
 • Wanneer voel je de meeste verbinding en verdieping in gesprekken?
 • Hoe beïnvloeden personen uit mijn omgeving mijn denkwijze en gedrag?
"Wat je in jezelf ervaart, projecteer je vaak onbewust op de ander."

Leven vanuit overvloed met spiegelen

Overvloed kan je niet najagen of wensen. Overvloed is namelijk altijd en overal al aanwezig in jou, ook al maak je nu nog keuzes vanuit angst of tekort. Als je denkt en handelt vanuit overvloed, kies je niet ‘tussen’ iets, maar je kiest ‘voor’ iets. Het is geen of-of, maar en-en.

Spiegelen dwingt je om 100% verantwoordelijkheid te nemen over wie je bent, wat je doet, hoe je voelt en wat je hebt. Alles is een spiegel in je leven, dus je kan de spiegels niet ontkennen, ontwijken of ontvluchten. Elke spiegel is een uitnodiging tot volledige zelfreflectie en onvoorwaardelijke zelfacceptatie. Vroeg of laat, helemaal als je niet jezelf in de spiegel aankijkt, is de kans aanwezig dat de spiegels telkens blijven terugkeren in je leven. Of je het nu leuk vindt of niet, dan word je subtiel op de feiten gedrukt, want je neemt met positieve en negatieve spiegels je blinde vlekken weg.

Daardoor kan je met spiegelen de shift maken van angst en tekort naar liefde en overvloed, want de techniek van het spiegelen geeft je de mogelijkheid de overvloed in je leven te gaan zien, geloven, aantrekken, creëren, toelaten, ervaren en delen met anderen. Pas als je je bewust bent van de spiegel, kan je vanuit oordeelvrij bewustzijn een andere keuze maken. Daar zit de route naar onbeperkte overvloed, innerlijke vrijheid en grenzeloze vreugde.

Tekort is een illusie van je ego, overvloed is de waarheid van je ziel (spiegelen)

Als je dus nu bij jezelf opmerkt dat je nog keuzes maakt vanuit angst en tekort, waarin ervaar je dan nu nog tekort? Geld, liefde, kracht, energie of tijd?

Doe je zelfonderzoek met onderstaande zelfreflectie vragen om te ontdekken waarom je nu nog tekort ervaart in je leven:

 • Welke specifieke gedachten gaan door mijn hoofd als ik denk aan het gebrek aan geld, liefde, kracht, energie of tijd?

 • Welke situaties triggeren mijn gevoelens van tekort het meest? Zijn er terugkerende patronen die mijn angst voor tekort triggeren?

 • Welke overgenomen overtuigingen, patronen en overlevingsmechanismen uit mijn familiesysteem hebben invloed op mijn schaarste-mindset?

 • Wat zijn mijn diepste verlangen met betrekking tot geld, liefde, kracht, energie of tijd en hoe beïnvloedt dit mij in mijn gevoelens van tekort?

 • Zijn er specifieke mensen in mijn directe omgeving die een negatieve invloed hebben op je tekort-gedachten? Wie zijn het en waarom precies?

Spiegelen in de liefde en relaties

Met spiegelen kan je niet alleen relatieproblemen oplossen met je partner, maar je kan ook relatieproblemen oplossen met je vader, moeder, kinderen, broers, zussen, familieleden, vrienden, teamleden of klanten. Dus check eens bij jezelf:

 • Aan welk gedrag kan jij je bont en blauw irriteren?
 • In welke situaties voel je je ongemakkelijk en onzeker?
 • Wie uit je omgeving haalt het bloed onder je nagels vandaan?

Daarnaast is in je liefdesleven je date, partner of ex een spiegel. Wie je ook ontmoet hebt in het verleden of gaat ontmoeten in de toekomst, elke relatie is een spiegel van de relatie met jezelf. Elke mannelijke partner staat voor jouw daadkracht en elke vrouwelijke partner voor jouw intuïtie. Mits jullie mannelijke en vrouwelijke energie in balans is.

Hoe dan ook, vaak voel je je door terugkerende relatiepatronen en dynamieken niet écht vrij in de liefde. En daar betaal je een flinke prijs voor: een ongelukkige en ongezonde relatie met een gebrek aan veiligheid, vertrouwen, verleiding, verliefdheid, verbinding, vrijheid en vreugde!

Eén van de belangrijkste vragen voor het verbeteren van je relatie is daarom ook: “Aan welk gedrag van je partner irriteer je je het meest en waarom?” 

Liefde is het mooiste spiegelbeeld van wie we werkelijk zijn, zonder maskers en angst voor oordeel

Met spiegelen kan je ontdekken wat en waarom iets onveilig, onzeker of oncomfortabel aanvoelt in je liefdesrelatie, want anders blijf je je allesbehalve vrij en gelukkig in de liefde voelen.

Zo kan je 100% verantwoordelijkheid nemen over je liefdesleven, want alles gebeurt met een reden. Je trekt niet voor niets een narcistische, verslaafde, gewelddadige, jaloerse, bezitterige, dwangmatige, manipulatieve of emotioneel afstandelijke partner aan. 

Bij emotionele triggers en negatieve spiegels, raakt je ego gespannen.

Dan is het lastig om vanuit hart tot hart te verbinden aangezien je ego overgevoelig en angstig is, waardoor je sneller in een overlevingsmechanisme komt.

Ga je daardoor vluchten, vechten, bevriezen of pleasen?

Des te belangrijker om het spiegelen als middel in te zetten om thuis te komen in jezelf. Want wat wil het gedrag van je partner zeggen over jouw binnenwereld?

Irritaties aan je (ex)partner zijn je schaduwkanten. Met andere woorden, de blinde vlekken die je nog niet ziet of wil zien. 

Spiegelen in je bedrijf 

Je bedrijf is een reflectie van jezelf, want voor je zakelijke groei is je persoonlijke groei als ondernemer noodzakelijk. Je kan nu eenmaal niet zakelijk succes behalen zonder jezelf in de spiegel aan te kijken, dus als je eens radicaal eerlijk bent naar jezelf: "Wat zegt jouw bedrijfsgroei over jouw valkuilen?"

Om specifiek te zijn: je bedrijf weerspiegelt niet alleen je vaardigheden en expertise, maar ook je overtuigingen, patronen en overlevingsstrategieën. Dit heeft nogal impact op je leiderschapsstijl en emotieregulatie.

Dus wil je een succesvol bedrijf opzetten en opschalen, maar loop je vast vanwege uitdagingen in je persoonlijk leiderschap?

Lukt het je nog niet om een consistente stroom aan websitebezoekers, leads, klanten en fans aan te trekken voor meer financiële zekerheid?

En ervaar je nog niet de vrijheid in je leven waar je naar verlangt, omdat jezelf nog hard (te) werkt in je bedrijf nodig bent om je bedrijf draaiende te houden?

De kernvraag is dan vooral: “Wanneer en waarom onderneem je vanuit angst en tekort in plaats vanuit liefde en overvloed?”

Met spiegelen ontdek je wat jouw aanbod, website, branding, team management, social media, zichtbaarheid, money mindset, verkoopskills je spiegelt over jouw belemmerende overtuigingen, patronen en overlevingsstrategieën.

Ontdek aan de hand van onderstaande spiegels wat je grootste knelpunt is:

 • Je verkoopprijzen zijn een spiegel van je eigenwaarde, dus in hoeverre durf je écht te vragen wat je waard bent om financiële vrijheid te creëren?

 • Je website is een spiegel van je schaamteloze kracht, dus in hoeverre durf je jezelf écht te laten zien, ook als je uit je comfortzone moet stappen om online op te vallen?

 • Je gebrek aan online zichtbaarheid is een spiegel van je faalangst of straalangst, dus in hoeverre durf je je hoofd boven het maaiveld uit te steken?

 • Je team management is een spiegel van je leiderschapskwaliteiten, dus in hoeverre ben je de inspirerende en motiverende leider in je bedrijf die je wil zijn?

 • Je klanten zijn spiegels van je waardepropositie en klantgericht leiderschap, dus in hoeverre biedt je een onweerstaanbaar 5-sterren aanbod en klantenservice?

Elk element in je bedrijf is dus een afspiegeling van je moed, commitment en doorzettingsvermogen, waarbij je missie, visie, kernwaarden en spelregels het fundament van je bedrijfsgroei vormen. Dit is als het ware je onzichtbare kracht achter elke beslissingen en actie!

Net zoals je in een spiegel kijkt om jezelf te begrijpen, kijk je naar je bedrijf om de diepere betekenis van je ondernemerschap te begrijpen

Spiegelcoaching op maat met systemisch werk

Met spiegelcoaching krijg je diepgaande inzichten in de onderstroom van je familiesysteem, want wil je ontdekken wat de impact is van je moederwond of vaderwond op je bedrijfsgroei, gezondheid of liefdesleven? Spiegelcoaching is een uitgelezen kans om de binding, ordening en balans te herstellen in je familiesysteem met systemisch werk.

We doen niet aan symptoombestrijding, maar gaan juist direct naar de kern van een uitdaging voor duurzame gedragsverandering. Uiteindelijk is alles terug te herleiden naar je overtuigingen, patronen en overlevingsstrategieën uit het familiesysteem. Daar vind je de antwoorden op diepere lagen uit het verleden in je moederlijn en vaderlijn.

Els van Steijn zegt daarom altijd treffend: “Als je erkent en eert waar je vandaan komt, waarbij je loslaat wat niet van jou is, kun je jouw leven vieren.”

Dus wil je terugkerende thema’s in je leven in de spiegel aankijken? Om te ontdekken wat de betekenis is van spiegels uit je buitenwereld over je binnenwereld? Met spiegelen vergroot je je emotionele intelligentie en leer je bewust en liefdevol omgaan met je emoties. 

Zo kan je met spiegelen:

 • de relaties versterken en verdiepen met je vader, moeder, partner, kinderen, broers, zussen, familieleden, vrienden, teamleden of klanten

 • verbinden met de natuurlijke stroom van overvloed zonder dat je verstrikt raakt en vast blijft zitten in tekort-gedachten op basis van je diepste angsten

 • je bedrijfsgroei versnellen, versoepelen en versimpelen aangezien je als ondernemer je financiële, mentale en emotionele obstakels leert overwinnen

 • zowel je fysieke, mentale, emotionele en spirituele gezondheid verbeteren vanwege eenheid tussen je lichaam, geest en ziel

 • relatieproblemen oplossen met systemisch leiderschap, omdat je vanuit een holistisch perspectief het grotere geheel van je liefdesleven leert begrijpen


Reacties
Categorieën