Money mindset tips voor het creëren van een positieve money mindset
Geld
Thijs Unij
Geld
0

Money mindset tips voor het creëren van een positieve money mindset

0

Je money mindset is een spiegel over wat je voelt en hoe je denkt over geld verdienen, investeren, uitgeven, delen en sparen. Hoe gezond je relatie met geld is, hangt af van je money mindset. Een financieel gezond leven is dus niet alleen gebaseerd op het banksaldo op je bankrekening, want je money mindset is vooral van invloed op jouw perceptie over financiële vrijheid. Dus wil je ontdekken wat jouw money mindset is en hoe je je relatie met geld kan verbeteren? In dit artikel ga ik dieper in op de psychologie van geld en hoe je met een positieve money mindset meer financiële rust, vrijheid en overvloed creëert!

Wat is jouw money mindset? Is je relatie met geld gezond of ongezond? 

Je zou je relatie met geld kunnen uitdrukken in een gezonde of ongezonde relatie met geld. Welke van de twee voor jou geldt, wordt bepaald door het reptielenbrein van je ego. Namelijk dat stuk van je ego dat je gedachten geeft over veiligheid en onveiligheid met betrekking tot geld, gebaseerd op je gevoelens en ervaringen uit jouw verleden. Jouw verleden bevat zowel je eigen ervaringen inclusief de ervaringen van je systeem over geld, dus ook de positieve of negatieve ervaringen van je ouders, cultuur etcetera. Dat is jouw financiële blauwdruk die de relatie met geld bepaalt.

Bij een gezonde relatie met geld, associeert je ego geld met iets positiefs. Je ervaart dat geld ten positieve voor jou (en je familie) werkt, dat geld beschikbaar is en zelfs in overvloed aanwezig is voor iedereen die maar een gezonde relatie heeft met geld. 

Een ongezonde relatie met geld is in de kern gebaseerd op denken en handelen vanuit angst en tekort. Dit leidt tot allerlei ongemakkelijke emoties, zoals schuldgevoelens, frustraties, onzekerheid, spanning, schaamte, spijt, teleurstelling, ondankbaarheid, haat, verdriet of boosheid. Simpelweg doordat je ego zich onveilig voelt en angst heeft om niet te krijgen wat je wilt of te verliezen wat je bezit. Met andere woorden, de angst voor geldtekort is dé trigger voor je geldstress en indirect beperken geldzorgen je keuzevrijheid. 

Het is des te belangrijker om inzicht te krijgen in je financiële blauwdruk om je financiële toekomst te veranderen. Word je bewust van jouw overtuigingen, maar ook die van je systeem. Anders krijg je het telkens Spaans benauwd als er een blauwe envelop van de Belastingdienst bij je op de deurmat valt of als je maandelijks je huur of hypotheek hebt te betalen. Zonder dat je misschien écht weet waarom…

Welke associatie heb jij met het woord ‘money mindset’? 

Geld is nogal een beladen thema, want er heerst een taboe op geld. Dit brengt allerlei emoties met zich mee. Van extreem geluk tot de grootste geldstress en angst die je ‘s nachts wakker houdt. En dat allemaal, terwijl geld “gewoon” neutraal is… 

Sluit je even je ogen en denk na over wat de term ‘money mindset’ bij je oproept. Voel je de opwinding van financiële vrijheid, de emotionele zwaarte van financiële stress, of misschien een mix van beide?

De waarde van geld is afhankelijk van de waarde die je zelf koppelt aan geld. Alles is een perceptie, dus ook hoe je denkt en wat je voelt over geld. De ‘labels’ die je plakt op geld bepalen wanneer je een product of dienst als ‘goedkoop’ of juist ‘duur’ beschouwt. Zo zijn er rijke mensen die zich rijk voelen en rijke mensen die zich arm voelen. Ook zijn er arme mensen die zich arm voelen en arme mensen die zich rijk voelen. Zo is één van de grootste misvattingen over financiële overvloed dat er pas financiële overvloed is als je veel geld hebt. Maar wat is ‘veel’ geld? Ook die definitie is wederom weer een perceptie…

20 belemmerende overtuigingen over geld 

Negatieve gedachten over geld beperken je financiële vrijheid, want diepgewortelde geldblokkades staan je in de weg om financiële overvloed te voelen en ervaren. 

Dit zijn de 20 meest voorkomende belemmerende overtuigingen over geld:

 • "Geld moet rollen."
 • "Er is nooit genoeg geld." 
 • "Gratis geld bestaat niet."
 • ”Geld groeit niet op mijn rug."
 • “Als ZZP'er word je nooit rijk."
 • "Geld maakt mij niet gelukkig."
 • “Ik moet hard werken voor geld."
 • "Je moet rijk zijn om te beleggen." 
 • "Je kan niet alles krijgen wat je wilt." 
 • "Ik kan niet goed omgaan met geld." 
 • "Wie wat bewaart, heeft nog eens wat." 
 • "Dat kan ik niet betalen en is te duur voor mij." 
 • "Je kan niet genieten van het leven zonder geld."
 • “Financiële overvloed is niet voor mij weggelegd."
 • "Ik vind geld niet belangrijk en heb het niet nodig." 
 • "Doe maar normaal, want dan doe je al gek genoeg."
 • "Sparen is alleen voor mensen die veel geld verdienen."
 • "Als ik financieel succesvol ben, raak ik mijn vrienden kwijt."
 • "Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje."
 • "Rijke mensen zijn materialistisch, commercieel, slecht of gierig."

Van geld tekort naar geld in overvloed met systemisch werk

Geld mag in overvloed stromen. Maar zodra je niet-geheelde trauma’s en onderdrukte emoties rondom geld niet aankijkt, omarmt en transformeert, blokkeert dit jouw geldstroom. Des te belangrijker om je financiële geschiedenis rondom geld dieper te onderzoeken. Met systemisch werk in je familiesysteem kan je meer inzicht krijgen in welke overtuigingen en gedragspatronen je uit je moeder- en vaderlijn hebt overgenomen, want zowel onbewuste en bewuste familiepatronen beïnvloeden nu jouw geldgewoontes. 

Wat je denkt, bepaalt wat je doet. En wat je doet, bepaalt wat je krijgt. Bijvoorbeeld, als je van jongs af aan je ouders geld ziet oppotten en sparen omwille van angst om te weinig geld te hebben, dan is de kans groot dat je - of je het nu leuk vindt of niet - hetzelfde gedrag vertoont of compleet het tegenovergestelde gedrag, waarbij je je geld juist over de balk smijt. Niet om doelbewust onverantwoordelijk je geld uit te geven, maar vooral doordat er een specifiek kantelpunt is geweest in je jeugd waarbij je dacht: “Ik wil niet alleen maar geld sparen voor later, ik wil NU leven en genieten van mijn geld.” 

Zo zijn er drie geldtypes met universele geldpatronen die je kan ontwikkelen: 

 • Als 'spaarder' wil je het liefst zoveel mogelijk geld sparen, vooral in tijden van een financiële crisis. Dan ben je telkens gericht op het creëren van een financieel veilig nest. Voor jezelf, je partner en je kinderen. Je vindt het uitdagender om geld uit te geven. Laat staan om daar écht van te genieten, omdat je op diepere lagen voortdurend bezorgd bent over de toekomst en mogelijke financiële tegenslagen. Je voelt de verantwoordelijkheid om voorzichtig te zijn met geld, zodat er voldoende geld is voor onverwachte situaties, zoals een kapotte wasmachine of auto.

 • Als ‘struisvogel’ steek je liever je kop in het zand zonder bewustzijn te hebben over hoeveel geld je uitgeeft of verdient. Je probeert zoveel mogelijk het thema ‘geld’ te vermijden, raakt getriggerd als iemand anders juist wél transparant over geld praat en loopt vaak achter met betalingen en je administratie. Het voelt veiliger om je ogen te sluiten voor de realiteit en je niet bewust te zijn van je financiële situatie. Deze vermijdingsstrategie is een overlevingsmechanisme en maakt het wel lastig om een stabiele, financieel gezonde basis te creëren. Vandaar dat je dan vooral meer inzicht in je cijfers nodig hebt. Want wat is de in- en uitstroom van geld?

 • Als ‘spender’ geef je gemakkelijker geld uit dan dat je geld ontvangt. Soms zelfs zo extreem dat je - voordat je überhaupt geld hebt ontvangen - al iets bestelt of koopt. Te weinig geld is niet het probleem, maar het gaat meer om een gedragsprobleem. Dus de vraag is ook vooral: wat levert het uitgeven van geld je op? Een dopamine kick, verbinding, liefde, status, opwinding of bevestiging dat je goed genoeg bent? Wat opvallend is, is dat het uitgeven van geld vaak allesbehalve zuiver is, omdat je er een innerlijke leegte en tekort mee wil opvullen. 

Nu zal je je misschien niet in elk geldtype evenveel herkennen, maar er is ongetwijfeld één soort geldtype die prominent aanwezig is. Dus ben je een spaarder, struisvogel of spender? Alleen al bewustwording over je geldpatronen, maakt dat je slimmer kan omgaan met geld.

Voorwaardelijk versus onvoorwaardelijk geld

In de huidige maatschappij zijn we verleerd om onvoorwaardelijk geld uit te geven of ontvangen. Van jongs af aan groei je namelijk op met het idee dat je wel iets hebt te doen om recht te hebben op geld. Sterker nog: hard werken voor je geld wordt er met de paplepel ingegoten. Aan jou wordt het gevoel gegeven dat geld je vrijheid geeft. Maar dat is niet waar. Om de simpele reden: jouw financiële vrijheid is niet afhankelijk van de hoeveelheid geld die je tot je beschikking hebt. Zodra je dit nog wel gelooft, blijf je alsmaar oorzaken buiten jezelf aanwijzen die je wel of niet een gevoel van vrijheid bieden. 

De werkelijke financiële vrijheid voel en ervaar je als je een ontdekkingsreis naar binnen maakt om laagje voor laagje af te pellen waarom je nog geen gezonde relatie met geld hebt. Het komt erop neer dat jouw financiële veiligheid, zekerheid en vrijheid niet alleen gebaseerd is op hoeveel geld je verdient of hoeveel geld er op je bankrekening staat. Vooral jouw binnenwereld speelt een cruciale rol, want wat is jouw financiële blauwdruk? Wat geloof je over geld en welke emoties koppel je aan geld? Wat heb je van huis uit meegekregen? Wat vertelden je vader of moeder je in je kindertijd over hoe je ‘moest’ omgaan met geld? En was het überhaupt ‘normaal’ om over geld te praten of was geld juist een taboe, wat het liefst per direct onder het tapijt geschoven werd? 

Geld verdienen in overvloed met een positieve money mindset

Vanwege een ongezonde relatie met geld ben je niet altijd verbonden met de overvloed in jezelf en in je buitenwereld, waardoor je leeft vanuit een overlevingsstand. Daar ligt schaarste aan ten grondslag, omdat je innerlijke criticus je belemmert met overtuigingen dat je iets niet waard bent of dat financiële overvloed niet voor je is weggelegd. Zo houd je jezelf klein met negatieve gedachten over geld. Kortom: dit is pure zelfsabotage vanuit angst, waarbij je keer op keer keuzes maakt die niet in lijn liggen met een overvloedig leven. Je mag overvloed gaan zien als jouw kompas, wat jouw nieuwe standaard is in jouw denken en handelen.

De mate waarin geld in overvloed naar je toe stroomt, hangt af van de mate waarop je geld in overvloed durft te ontvangen. Het creëren van een gezonde relatie met geld draait dus vooral om het vergroten van je eigenwaarde. Hoe meer jij jezelf waard vindt, des te meer je durft te vragen voor jouw toegevoegde waarde. Dus wat gun je jezelf? Hoeveel geld voelt comfortabel aan om toe te laten? Voor elk persoon verschilt het welk inkomen per maand ‘normaal’ is of hoeveel spaargeld ‘veilig’ aanvoelt als financiële buffer. 

Financiële vrijheid creëren met een positieve money mindset

Jouw financiële comfortzone is bepalend voor wanneer geld veilig of onveilig voor je voelt. Zo kan je € 50.000 op je spaarrekening hebben staan, maar kan je nog steeds angst voelen om je spaargeld als sneeuw voor de zon te zien verdwijnen. Terwijl daarentegen jouw buurvrouw misschien óók € 50.000 aan vermogen bezit en zich dolgelukkig voelt met precies hetzelfde vermogen. Jouw financiële veiligheid gaat dus niet om de absolute bedragen, maar vooral om de persoonlijke perceptie en jouw gevoel van onveiligheid of veiligheid dat ermee gepaard gaat. 

Des te waardevoller om óók het zelfonderzoek - noem het schaduwwerk waarbij je licht schijnt op je schaduwkanten rondom geld - te doen om bewustwording te creëren over wanneer iets je onrustig, onveilig of onzeker maakt. Geldt dit specifiek voor als je financiële buffer onder je minimale veiligheidsgrens of juist boven je maximale veiligheidsgrens terechtkomt? Als je meer geld gaat verdienen dan je ouders of wat je ooit had durven dromen, waardoor je het familiesysteem overstijgt? Of als je honderden of duizenden euro’s uitgeeft aan een specifieke aankoop wat aanvoelt als een rib uit je lijf? 

Hoe dan ook, financiële overvloed voel je als je voelt dat je nu al onvoorwaardelijke liefde en dankbaarheid voelt voor het geld wat je nu al verdient of hebt. Anders ben je alsmaar op zoek naar meer, meer en nog eens meer geld vanuit onzuivere intenties. Voor wie of wat namelijk? Véél geld verdienen komt anders te veel voort uit hebzucht, jaloezie, FOMO en bewijsdrang. 

Reacties
Categorieën